Prezeraný školský rok:


Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, Košice

Faktúry 2022     Objednávky 2022

Faktúry 2023     Objednávky 2023


Školská jedáleň pri Špeciálnej základnej škole, Inžinierska 24, Košice

Faktúry 2022     Objednávky 2022

Faktúry 2023     Objednávky 2023