Prezeraný školský rok:

Vitajte na stránke Špeciálnej základnej školy 

 


 

Každý, kto si spomína na svoje vzdelávanie,

pamätá si učiteľov. Nie metódy a techniky.

Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému.

 

(Sidney Hook, americký filozof)

 

Na dôležitosť pedagógov reflektovalo aj UNESCO, ktoré v roku 1994 vyhlásilo dátum 5. OKTÓBER za Svetový deň učiteľov.

Na Slovensku je Deň učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

 

Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom,

že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý.

Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.