Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Beseda

Prevencia chrípky a ochorení dýchacích ciest

Dňa 19. 2.2020 sa u nás uskutočnila beseda na tému “Prevencia chrípky a ochorení dýchacích ciest“ pod vedením p. PhDr. Fabianovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Besedy sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa. Žiaci takto boli informovaní o rôznych druhoch baktérií, možnostiach prenosu a nákazy baktériami a vírusmi, ale aj o možnostiach prevencie, ako je očkovanie, správna hygiena a úprava vlastného bývania a životného prostredia. Žiaci boli informovaní aj o novom víruse s názvom“ Koronavírus – 2019-nCoV. Žiakom sa beseda páčila a získané poznatky môžu aplikovať v praxi.

Aktuality

booked.net

Školský bulletin