Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

 

Spojená škola sv. Cyrila a Metóda vo Vrbovom v školskom roku 2018/2019 vyhlásila už svoj XIX. ročník  výtvarnej súťaže, ktorej sa každoročne zúčastňujú aj žiaci našej školy. V tomto školskom roku je téma „Všetko, čo mám rád“. Výtvarného salónu sa zúčastňujú žiaci so zdravotným znevýhodnením a deti inak znevýhodnené. Vernisáž výtvarných prác bude prebiehať od 16. 04 2019 do 03.05.2019 v priestoroch SŠ vo Vrbovom. Vzhľadom k tomu, že je počet prác obmedzený len na tri súťažné práce z jednej školy, je nám ľúto, že sa nemôžeme prezentovať všetkými krásnymi výtvarnými dielami, ktoré žiaci pripravili pre túto súťaž.

Súťažné práce žiakov našej školy:
Klaudia Gažiová VI.A
Nataša Gažiová VI.A
Katarína Horváthová VI.A

Aktuality

booked.net

Školský bulletin