Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

 

Centrum voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach (elokované pracovisko Popradská 86 v Košiciach), vyhlásilo v mesiaci október 23. ročník výtvarnej súťaže na tému NAJKRAJŠÍ SEN.
Deti majú možnosť vo svojej výtvarnej práci vyjadriť svoje želania, túžby, skutočne odsnívané sny.

Vernisáž sa uskutoční v priestoroch elokovaného pracoviska Popradská 86 v Košiciach dňa 19. novembra 2018 o 14.30 hod.

Ukážky a zoznam výtvarných prác: 

P.č. Meno žiaka Vek/ročník Názov práce Kategória
1. Katarína Horváthová 12/VI.A Veslovanie na rieke III. kat.
2. Samuel Tancoš 14/VII.A Plavba Loďou III. kat.
3. Vojtech Pohlotka 12/VI.A Chytanie rýb III. kat.
4. Nikola Gažiová 14/VII.A Sen III. kat.
5. Roman Džuga 14/VI.A Púšťanie šarkanov III. kat.
6. Rebeka Polláková 12/VI.A Čítanie si v prírode III. kat.
7. Rinaldo Tamás 15/VII.A S kamarátmi na futbale III. kat.
8. Leon Polyak 11/V.A Cesta okolo sveta III. kat.
9. Rebeka Polláková 12/VI.A Vianoce - darčeky III. kat.
10. Jolana Pohlotková 12/VI.A Vianoce III. kat.
11. Roman Džuga 14/VI.A Vianoce III. kat.
Pedagóg
Mgr. Angelika Kacerová

 

Aktuality

booked.net

Školský bulletin