Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

 

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásili VI. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému Veď aj ja som záchranár.

Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia žiakov základných špeciálnych škôl.

Vyhodnotenie bude 3. decembra 2018 pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112.

Ukážky a zoznam výtvarných prác:

P.č. Meno žiaka Vek/ročník Názov práce Kategória
1. Katarína Horváthová 12/VI.A Aj ja som záchranár III. kat.
2. Jennifer Džugová 12/V.A Požiarnické auto III. kat.
3. Vojtech Pohlotka 12/VI.A Narazil som do stromu III. kat.
4. Nataša Gažiová 12/VI.A Pomóóc požiar III. kat.
5. Radoslav Goroľ 15/IX.A Hasiči III. kat.
6. Klaudia Gažiová 12/VI.A Nehoda na bicykli III. kat.
7. Ondrej Ferčák 15/IX.A Záchranári na cestách III. kat.
8. Rinaldo Tamás 15/VII.A Požiar III. kat.
Pedagóg
Mgr. Angelika Kacerová

 

Aktuality

booked.net

Školský bulletin