Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Obchodovanie s ľuďmi

Čo je obchodovanie s ľuďmi? Môže sa to stať aj mne? Dá sa tomu predísť? Na tieto otázky nám prišla odpovedať PaedDr. Lýdia Olajošová, ktorá je metodičkou pre koordinátorov prevencie. Beseda sa uskutočnila dňa 9.1.2019 a bola určená pre žiakov 7.- 9. ročníka.

Po priblížení problematiky nám prostredníctva dokumentárneho filmu ukázala príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovaniu s ľuďmi.

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny.
Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice štátov vďaka najmodernejším technickým a komunikačným systémom.

Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti.

Ide pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívanie osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli s využívaním rôznych mechanizmov.

Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Lišková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin