Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Moje budúce povolanie

Čím chcem v živote byť?

Čím som chcel byť ako dieťa?

Čím chcem byť teraz?

Tieto otázky sme si kládli spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka na besede o budúcom povolaní dňa 27.11.2018.
Chcel by si byť raz murár, maliar, pekár alebo manikérka, predavačka, krajčírka?

Na túto otázku si musí každý odpovedať sám.

Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Lišková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin