Prezeraný školský rok: Stránky su optimalizované pre MS Internet Explorer

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.

14. novembra sa uskutočnilo v ŠKD popoludnie, ktoré bolo venované rozvíjaniu našej finančnej gramotnosti.
Najprv sme si vypočuli slovenskú rozprávku P. Dobšinského „O troch grošoch“ o múdrosti a skromnosti chudobného človeka.

Ako dobre sme počúvali, sme si overili pri odpovedaní na otázky z rozprávky.

Oboznámili sme sa so vznikom a vývojom platidiel.

Riešili sme rôzne úlohy – nakupovanie, porovnávanie cien, spočítavanie peňazí.

Vypĺňali sme pracovné listy.

Na záver sme si zahrali „Prasiatkovú lotériu“, v ktorej  sme vyhrávali čokoládové groše a slovenské euromince.

Autorka príspevku: Katarína Atanasovská

Aktuality

booked.net

Školský bulletin