Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Beseda - "Poznaj svoje mesto"

 

 

Dňa 16.10.2018 sa uskutočnila beseda so žiakmi 1.stupňa o svojom rodnom meste. Akciu mali pod palcom pani učiteľky Mgr. Martina Volenská a Mgr. Jana Zajaková.

 

 

V prvej časti besedy p. uč. Volenská predstavila žiakom bohatú a zaujímavú interaktívnu prezentáciu o Košiciach, do ktorej aktívne zapájala aj žiakov. Deti s radosťou odpovedali na otázky a zaujímavo sa zapájali do diskusie opisovaním miest, ktoré už sami navštívili.
V prezentácii p. učiteľka uviedla informácie z  histórie mesta, dopravy, pamiatky atď....

V závere spomenula ešte niekoľko zaujímavostí o Košiciach....

V druhej časti besedy pokračovala p. uč. Zajaková praktickými aktivitami.  Žiaci mali za úlohu s pomocou p. učiteľky odpovedať na otázky v pracovnom liste. Tak si aktívne zopakovali vedomosti, ktoré mohli načerpať z prezentácie.

Zaujímavou aktivitou pre žiakov bolo vymaľovať erb mesta podľa obrázku z prezentácie a s pomocou p. učiteliek.

Keďže na besede zazneli aj informácie o mestskej ZOO, pre spestrenie činnosti mali žiaci na záver úlohu použiť svoju vlastnú fantáziu a kreativitu a vymaľovať krokodíla podľa svojich predstáv.

Žiakom sa beseda veľmi páčila a odnášali si zaujímavé postrehy a zážitky s vlastnej aktivity a tvorivosti.

Vypracovala: Mgr. Jana Zajaková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin