Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel


X. ročník Majstrovstiev SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa konal dňa 03. 10. 2018 na Hlavnej ulici v Košiciach. Medzi sebou súperili hasiči z rôznych miest Slovenska: Bratislavy, Banskej Bystrici, Námestova, Kežmarku, Nitry, Galanty a Nového Mesta nad Váhom. Ich úlohou bolo rýchle a efektívne vyslobodenie zranenej osoby a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.Pre jednotlivé súťažné družstvá sú pripravené rôzne scenáre dopravných nehôd. Tým sa modelujú situácie porovnateľné s reálnymi podmienkami pri dopravných nehodách.

Na vyslobodenie zranenej osoby používajú príslušníci reálnu hasičskú techniku a vecné prostriedky, ako počas bežného zásahu pri dopravnej nehode. Časový limit súťažných družstiev je 15 minút. Na odbornosť a profesionalitu hasičov dozerali rozhodcovia.

Tejto akcie sa zúčastnili žiaci z rôznych škôl, široká verejnosť aj žiaci 5. až 7.ročníka našej školy.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Lišková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin