Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

ÚČELOVÉ CVIČENIE

Dňa 27. a 28. septembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie.

Účelového cvičenia sa zúčastnili žiaci i učitelia z I. a II. stupňa.

Na praktickej časti sa žiaci okrem super turistiky na Horný Bankov a Čičky, mohli  naplno realizovať loptovým a pohybovým hrám.  


 
Na teoretickej časti sme sa venovali dopravnej výchove, ochrane života a zdravia, osobnostnému a sociálnemu rozvoju, multikultúrnej a multimediálnej výchove.

 

Aktuality

booked.net

Školský bulletin